Background logo

Toepassingsgebied

Zelfborende ankersystemen kunnen worden toegepast als:

  • Micropaal in paal- en poerfundaties of bij gebouw- en fundatieherstel
  • Wandverankering bij bouwkuipen, damwanden, keermuren
  • Opdrijfverankering in (onderwater-)betonvloeren van bouwkuipen / tunnel inritten
  • Vernageling bij grond massieven, wandstabilisaties
  • Wand- en schachtzekeringen bij mijn- en tunnelbouw
  • Bij specifieke toepassingen zoals geothermie, jetgrouten en andere injectietechnieken