Background logo

Links

Wij werken samen met betrouwbare partners, waardoor we de kwaliteit van de producten zo hoog mogelijk kunnen houden. Deze partners zijn:

SBRCURNET
SBRCURNET is een Nederlands kennisinstituut die in samenwerking met commissies nieuwe grond-, weg- en waterbouwkennis ontwikkelen en vastleggen.

NEN
NEN ondersteunt in Nederland het normalisatieproces. Als een partij zich tot NEN richt met de vraag om een afspraak tot stand te brengen, gaan zij aan de slag.

TUV Nederland
TÜV Nederland is een technische en zakelijke service provider in onafhankelijke beoordeling zoals certificering, keuring, inspectie en training.

Koninklijke Metaalunie
De Koninklijke Metaalunie is de ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal.

European Organisation for Technical Assessment
De EOTA is een non-profit organisatie die wetenschappelijke en technologische expertise inzet voor het ontwikkelen en inzetten van EAD (European Assessment Documents).

Geotech Foundation Solutions
Geotech Foundation Solutions is specialist op het gebied van funderingstechnieken. De onderneming kan voor ieder project een uniek verankeringssyteem leveren, inclusief alle werkzaamheden die hierbij komen kijken.